Tegevus

Oma rohkem kui 30 aastase tegevuse jooksul on selts korraldanud mitmeid üritusi. Kõige rahvarohkemad on alati olnud aastakoosolekud.

Aastakoosolekud

Kursused

Arhiivikursused 1990. aastal

Suvepäevad

Seltsi järgmised suvepäevad toimuvad suvel 2023 Viljandimaal.

Esimesed suguvõsauurijate päevad toimusid 1996. aastal Viljandis, kõige ulatuslikum näitus oli seltsi juubeli puhul 2000. a kevadel Eesti Akadeemilises Raamatukogus.

Esimesed suguvõsauurijate päevad Vana-Võidus 1996. aastal

Seltsi II suvepäevad toimusid Olustveres 1999.a.

Seltsi II suvepäevad Olustveres 1999.a.

Seltsi III suvepäevad toimusid 2001.a. Audrus, IV suvepäevad aga 2003.a. Nõos.

IV suvepäevad 2003. aastal Nõos

V suvepäevad augustis 2005.a. toimusid Seltsi Tallinna osakonna organiseerimisel Kose Uuemõisas.

VI suvepäevad toimusid 4.-5. augustil 2007 Saaremaal.

VII suvepäevad toimusid 8.-9.augustil 2009 Virumaal.

VIII suvepäevad leidsid aset 6.-7.augustil 2011 Järvamaal.

IX suvepäevad toimusid 3.-4.augustil 2013 Võrumaal.

X suvepäevad toimusid 5.augustil 2017 Hiiumaal.

XI suvepäevad toimusid 3.-4.augustil 2019 Valgamaal.

XII suvepäevad toimusid 7.-8.augustil 2021 Tartumaal.

Laualehed – häälekandjad

Tallinna osakond annab välja laualehte Põlvnemislugu, mis aastast 2004 on üleseltsiliseks häälekandjaks. Tartu osakond on andnud välja  Sugupuulast ning Viljandi osakonna häälekandjaks oli Genealogus. Osakondade tutvustustes on ülevaade ka nende tegevusest.