Väljaanded

Tallinna osakond on andnud välja oma laualehte Põlvnemislugu 1997. a detsembrist. Toimetaja on Evelin Povel. Toimetuse liikmeteks on eri aegadel olnud Ants Roomets, Eda Liiväär, Eva Niglas, Pille Mäerand, Ants Härma ja Hjalmar Märska. Alates 2004.a. ilmub Põlvnemislugu üleseltsilise väljaandena.

Tartu osakonna leht Sugupuulane alustas ilmumist 1998. a märtsis. Ilmus kokku neli numbrit Jaks Lankotsa ja Jüri Münteli toimetusel.

Kuu aega hiljem tuli välja esimene number Viljandi osakonna häälekandjast Genealogus. Toimetuses olid tegevad Karl Kurro ja Tea Säga.

Vaata edasi

Genealoogia Seltsi tegemiste kohta saab lugeda ka aastaraamatust. Kolme seltsi (Eesti Kodu-uurimise Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Genealoogia Selts) ühine aastaraamat ilmub alates 2008. aastast. Viimastel aastatel ilmub see kahe seltsi Eesti Genealoogia Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi ühise aastaraamatuna.

Need raamatud pakuvad põnevat lugemist kõigile. Aastaraamatute sisukorraga saate tutvuda SIIN

Lehti ja aastaraamatuid saate soetada seltsi osakondadelt või kirjutades evaniglas@gmail.com

Lehti saab soetada seltsi osakondadelt. Mittetäielikud komplektid on olemas ka suuremates raamatukogudes.