Näiteid genealoogia allikatest

Eestimaa kubermangu koguduste sünnimeetrika (saksa keeles)
Liivimaa kubermangu koguduste sünnimeetrika (vene keeles)
Liivimaa kubermangu koguduste abielumeetrika (vene keeles)
Perekonnakirja isikulehekülg