Genealoogiaalane kirjandus

EGeS: Võrumaa juurte uurijad
Võrumaa juurte uurijad
EGeS EGeS Tallinn
Genealoogiaalane kirjandus • UUS! Isikuandmete töötlemine suguvõsa uurimiseks (17.11.2009). Juhend
  Andmekaitse Inspektsiooni pressiteade 17.11.2009

 • 1860.-1880. aastate Lõuna-Eesti vallakohtute protokollid.
  http://www.history.ee/vallakohus/index.html
 • Aadressraamatud TLÜAR teadusraamatukogu Balti osakonna avariiulil. Sipp, Kalju. Ettekanne Tallinna osakonna Võrumaa-uurijate kogunemiselt, 2008.
 • Ajaloolise Võrumaa kodulooline bibliograafia.
  https://wi.ee/et/voru-keel/ajaloolise-vorumaa-kirjandusnimistu/
 • Annist, Sirje. Vene asustusest Räpinas 18. sajandi I poolel. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 1973, lk 225-244.
 • Arens, Ilmar. Peipsitagused eestlased: fakte, dokumente ja mälestuspilte Ida-Peipsimaa uurimusilt 1943-44. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994.
 • Eesti koolinoored vabadusvõitluses: 20. veebr. 1993. a Tartu Ülikooli aulas toimunud Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud konverentsi materjalid. Piirimäe, Helmut (eessõna). 1993.
 • Eesti: maadeteaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus, 2. Võrumaa. Eesti Kirjanduse Selts, 1926.
  https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:276036/250290/page/1
 • Eesti: maadeteaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus, 3. Setumaa. Eesti Kirjanduse Selts, 1928.
 • Eesti talundid. Võrumaa. Eesti põllumajanduslik kroonika. Lill, E.; Lilles, H.; Peda, A.; Selgis, A.; Sepp, E. (koostajad). Tartu, Raudvara, 1940.
  Võrumaa talundid valdade kaupa
 • EKI kohanimeandmebaas
  http://www.eki.ee/knab/p_ee_et.htm
 • Faster, Mariko. Võru- ja Setumaa kohanimede determinandid. [Magistritöö]. Tartu Ülikool, 2005.
  http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/mag/2005/b17448037/faster.pdf
 • Kaaristo, Maarja. Peksmine ja löömine Eesti külas 1868-1911 Nursi vallakohtu protokollide näitel.
  http://www.folklore.ee/tagused/nr27/nursi.htm
 • Kajak, Salle; Kõiva, Mare. Ajaloolist traditsiooni Rõuge kihelkonnast [Võrguteavik]: Nursi, Kasaritsa, Saaluse ja Pindi vallast. Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond.
  https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:635175/413037/page/1
 • Kuiss vanal Võromaal eleti: valimik korrespondentide murdetekste VI. Emakeele Selts, 2005.
  http://www.emakeeleselts.ee/kuiss_vanal.html
 • Kultuuriloolised ootused Võru keele- ja kultuuriruumis.[Uuringu kokkuvõte]. Reimann-Truija, N. (koostaja). Võro Selts VKKF, Võru Instituut, 2009. https://lounapostimees.postimees.ee/2230137/tana-raagime-suguvosa-uurimisest
 • Käos, Taimi. Täna räägime suguvõsa uurimisest Valgamaalane, 13.09.2008.
  http://www.valgamaalane.ee/150908/esileht/25015102.php

 • Lõbu, Terje. Regionaalsete joonte ühtlustamise katsed 1920.-1930. aastail Võrumaa hariduselu näiteil. [Magistritöö]. Tartu Ülikool, 2005.
  http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/mag/2006/b17981694/lobu.pdf
 • Lõuna-Eesti pärimuse portaal LEPP. http://www.folklore.ee/lepp/
 • Lõuna-Eesti tegelaste biograafiad. Eluloolisi andmeid Valga, Võru, Petseri ja Lõuna-Tartumaal elavate ja tegutsevate avalikkude tegelaste kohta. Leetmaa, A. ja Andreller, J. (toimetajad). Pärnu: Sõna, 1938.
 • Helbe Merila-Lattiku suguvõsa- ja taluajaloo uurimise materjalid Valga Muuseumi kogudes

 • Mõniste muuseumis toimunud Mehkamaa sugupuude näituse materjalid (artikkel näitusest, eksponaatide nimestik, ettekanne Mõniste nimedest). EGeS, 2006.
 • NSVL poliitilise terrori ohvrid. http://lists.memo.ru/index.htm
 • Pae, Taavi; Remmel, Mari-Ann. Eesti etnonüümid, võrdnimed ja piirkonnanimed. Keel ja Kirjandus, 3/2006.
  http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=bcd700c6-50e4-4097-9e38-85d330600677
 • Pettai, Karl. Rõuge kihelkond. Rõuge vald. Tihemetsa-Rõuge: Avatud Eesti Fond, 1997.
  (Raamatu kasutatud allikate nimekirjas on palju huvitavaid Võrumaad käsitlevaid raamatuid)
  http://www.hot.ee/rauge/bettai/
 • Pettai, Karl. Hurda küla ajalugu. 1996. [Uurimistöö].
  (Käsikirjad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti kirjandusmuuseumis ja Võrumaa Muuseumis)
 • Pettai, Karl. Juhan nimet. Peeter Peddai 1815-1883. Fragmente suguvõsast. 1995. [Uurimistöö].
  (Käsikirjad asuvad ka Eesti Rahva Muuseumis, Eesti kirjandusmuuseumis ja Võrumaa Muuseumis)
 • Pullat, Raimo. Võru linna ajalugu. 1984.
 • Rohtmets, Helen. Kuidas omad üles leiti, kuis vabariik loodi?. 2006. a Horisondi aastaraamat “Lehed ja tähed”, lk 148-157.
 • Rõuge kihelkond: paigad ja pärimus. Remmel, M.-A. (koostaja). Eesti Kirjandusmuuseum, 2001.
 • Räpina koduloo- ja aiandusmuuseumis toimunud Räpina kihelkonna sugupuude näituse ja Räpina kihelkonna suguvõsa uurimise päeva materjalid. EGeS, 2007.
 • Saar, Evar. Võrumaa kohanimed. TÜ Kirjastus, 2009.

 • Sepp, Erika. Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast [Võrguteavik]: Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest. Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond.
  http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/rapina2/
 • Sepä, Elvi. Talonime – ilosa, tarvilidsõ. Uma Leht, 21.11.2006.
  http://www.umaleht.ee/new/index.php?leht=1922&keel=66
 • Sänna album. Pettai, Karl (koostaja). Sänna Rahvaraamatukogu Selts, ilmunud 1 (1934) – 2 (1937) ; 3 (2000).
 • Viruskundra. Valitud lehekülgi Võrumaa kultuurilehest (1989-2006). Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Võru 2008.
 • Võro Instituudi väljaannete nimekiri (raamatud, helikassetid, laserplaadid).
  http://www.wi.ee/?id=40
 • Võromaa Kodolugu. Reimann, Nele (koostaja). Võru: Võro Instituut, 2004.
 • Võrumaa muusemis toiminud suguvõsa uurimise päeva ettekanded ja sugupuude näituse eksponaatide nimekiri. EGeS, 18.3.2006.
 • Võrumaa suguvõsade uurimisest. Tagaväli, Jaan. Ettekanne Tallinna osakonna Võrumaa-uurijate kogunemiselt, 2006.
 • Uuet, Liivi. Eesti haldusjaotus 20. sajandil. Teatmik. Eesti Omavalitsusliitude Ühendus / Riigiarhiiv, Tallinn 2002.
 • Vaan, Laura. Propagandatalitus Eesti Vabariigis autoritaarsel ajajärgul. [Magistritöö]. Tartu, 2005.
  http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/1208/5/vaan.pdf
 • Võrumaa vallad 1939. aastast. Vaba Entsüklopeedia Vikipeedia, 9.2.2007.

 • Tagasi
  © 2005-2009 Eesti Genealoogia Selts Genealoogiaalane kirjandus