Kuidas Võrumaa muuseum saab kasulik olla suguvõsauurijatele?

Võrumaa juurte uurijad
EGeS EGeS Tallinn
Suguvõsa uurimise päevKuidas Võrumaa muuseum saab kasulik olla suguvõsauurijatele?

Artur Ruusmaa, Võrumaa Muuseumi teadur

Eelkõige oma kogudega (nii foto-, arhiivi- kui ka arhiivraamatukoguga). Muuseumi arhiivikogus võivad suguvõsauurijad leida abimaterjale järgmistes alalõikudes:

I.    Uurimused ja lühiuurimused

1.      Ajalugu:

·        mälestusi peredest , taludest, kultuurist,

·        küüditatute mälestused, vanaema jutustused, mälestused,

·        päevikud /O. Sikk, O. Kübarson/,

·        voldikud ja trükised külapäevadeks /käsikirjad, trükitud /, Luutsniku 1638-1988,

·        Robert Lina mälestused  XIX saj. lõpp – XX saj. algus,

·        August ja Jaan Sibula mälestused ja päevikud,

·        kodu-uurimuslikud õpilastööd ja referaadid 2001.a. (49 tööd) – küüditamised, vangiaastad jms.

2.      Perekonnakroonikad ja suguvõsauurimused:

·        Voldemar Vitkini uurimused “Ajaloo tõmbetuultes …” XIII osa,

·        E. Sibula “Palo valla kuulsate suguvõsade Viiandite ja Viiardite sugupuu”

·        Materjalid Sibulate suguvõsa kokkutulekutest (I – 1984; II – 1986)

·        Perekonnakroonika “Vanaisast lapselapseni ehk mõni sõna ühest Müürseppade suguvõsast 1700-1971 täiendatud 1990.a-ni (380 lk).

·        Agu Visseli “Visselite sugupuu (alates Põhjasõjast)”, 52 lk.

·        Karl Pettai suguvõsauurimused ja Hurda küla ajalugu.

3.      Friedrich  Haidaku uurimused veskitest (17) koolidest, tehnikumidest

4.      Helgi ja Elmar Partsi  Ruusmäe uurimused (koolist, küladest), ilmunud ka raamatuna

5.      Koolide kroonikad (Laura Gümnaasium 1920-1929; Viluste külakooli ajalugu)

6.      Laiaulatuslik materjal Võru Meeskoori ajaloost

7.      Elmo Ploomi “Võrumaa kultuuritegelasi ja kirjamehi” 100 lk. (biograafiline teatmik)

II.    Isikuloolised andmed

1.      Vastused Võru Koduloomuuseumi küsimustele (ankeet Võrumaalt pärit kunstnike, kultuuritegelaste, sportlaste, partei- ja poliitikategelaste, teadlaste jt. kohta) – materjalid 181 inimese kohta

2.      Dokumentide kogu (koopiad) “Väimela mehed Põlva kaitseliidu koosseisus Vabadussõjas” – väljakirjutised EV Sõjaministeeriumi operatiivosakonna dokumentidest 24.11.1918-24.08.1919.a. (62 lehte; VK 3760)

3.      E. Piir. Eesti Vabariigiaegsed Võrumaa ohvitserid. Käsikiri (11 lk; VK 3797)

4.      E. Piir. Andmed Võrumaalt pärit EV sõjaväelaste kohta. Koostatud 1940. aastate I poolel. (90 lehte; VK 3798:3)

III. Dokumentaalsed materjalid

1.      Isiklikud dokumendid (isikutunnistused, passid, perekonnaseisuosakonna seisuametite tõendid, käsikirjalised ajutised dokumendid jms. kohalikelt omavalitsustelt)

2.      Laululehed , õnnistamispäeva ja leeripäeva tunnistused, leeripäevade laululehed, matuselehed, pulmakutsed jms.

Ettekande koostamisel on kasutatud mõningaid viiteid, mis kajastavad Võrumaa muuseumi kogudes olevaid haridusalaseid materjale, samuti on tehtud päringuid muuseumi programmist KVIS.

Tagasi
© 2005-2009 Eesti Genealoogia Selts